8 Festiwal - PGK"Saniko" we Włocławku - "segregacja odpadów"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. jako współorganizator 8 Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości, w dniu 22 listopada 2017 r. zorganiozowało zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym w temacie "Segregacji odpadów". Zajęcia odbyły się w sali Włocławskiego Centrum Ekologii we Włocławku a poprowadzili je w ciekawy sposób  Elżbieta Jankowska i Krzysztof Szaradowski.

 

Galeria zdjęć: