Saniko Włocławek

Znów będzie można oddać odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci. Kiedy i gdzie?

W październiku i listopadzie odbędzie się kolejna edycja zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Strony