PUP we Włocławku realizuje programy specjalne dla bezrobotnych. Skorzystasz?

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w bieżącym roku realizuje trzy programy specjalne. Są to:

Program specjalny „Odkrywcy III”- aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Izbica Kujawska poprzez pracę w Parku Kulturowym Wietrzychowice,

Program specjalny „Parki Gminy Boniewo I’’ – aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Boniewo poprzez pracę na terenie zespołów dworsko- parkowych w  Boniewie, Otmianowie i Osieczu Wielkim,

Program specjalny „Ocalić od zapomnienia” – aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Lubraniec poprzez pracę na cmentarzach ewangelickich w miejscowościach: Sarnowo, Siarczyce, Gołębin Parcele.

Program „ Odkrywcy III” jest kontynuacją programów z poprzednich dwóch lat. W tym roku 13 bezrobotnych po przeszkoleniu na kursie „Metodyka badań archeologicznych” będą prowadzić  pomocnicze prace archeologiczne i wykopaliskowe związane z odkryciami na terenie Parku Kulturowego Wietrzychowice gdzie znajduje się 5 grobowców zaliczanych do megalitów czyli budowli wykonanych z wielkich głazów. Bezrobotni będą zatrudnieni w ramach robót publicznych . Po zakończeniu osoby te zostaną zatrudnione do kolejnych prac przez Fundację Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego.

Program „Parki Gminy Boniewo I” będzie realizowany we współpracy z Gminą Boniewo, Gminną Spółką Wodną, Kołem Łowieckim „Darzbór”, Nadleśnictwem Kutno. Przed rozpoczęciem robót publicznych bezrobotni zostaną przeszkoleni:

4 osoby na kursie pilarz - drwal, 4 osoby na kursie obsługi kos spalinowych – wykaszarek, 10 osób na kursie konserwator terenów zielonych – ogrodnik. Zadania jakie będą wykonywać bezrobotni to:

Prace porządkowe na terenie parków, inwentaryzacja roślinności w parkach, usunięciu kilkuletnich samosiewów drzew i krzewów, odtwarzaniu podstawowych urządzeń melioracyjnych], sadzenie nowych drzew i krzewów. Roboty publiczne będą trwały do listopada br. Po zakończeniu osoby biorące udział w programie zostaną zatrudnieni przez urząd  gminy i gminną spółkę wodną.

Program „Ocalić od zapomnienia” będzie realizowany we współpracy z Urzędem Gminy w Lubrańcu. Udział w programie weźmie 10 osób bezrobotnych. Wszyscy uczestnicy programu zostaną przeszkoleni na kursie obsługa kos spalinowych – wykaszarek. Uczestnicy programu będą wykonywać na cmentarzach ewangelickich w Sarnowie i Siarczycach następujące prace; zebranie i wywiezienie nieczystości, które znajdują się na terenie nekropolii, przeprowadzenie ogólnej inwentaryzacji nagrobków, usunięcie zbędnej roślinności /krzewy, drzewa, darń, korzenie/, odtworzenie alejek, dokonanie niezbędnych nasadzeń, umieszczenie tablic informacyjnych.

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.