Powiat Włocławski wspiera strefy inwestycyjne. Będą miejsca pracy

W minionym tygodniu obradowała Rada Powiatu we Włocławku. Przyjęty porządek obrad XXIII sesji zawierał wiele istotnych uchwał, których efekty zobaczymy w niedalekiej przyszłości. Radni  zaakceptowali między innymi uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski  dla Gminy Brześć Kujawski i Lubienia Kujawskiego.

Bardzo istotnym punktem obrad było wsparcie finansowe dla terenów inwestycyjnych położonych w Brzeskiej Strefie Gospodarczej w kwocie 200 tysięcy złotych. Uznaliśmy za stosowne jako zarząd, że przekażemy również 200 tysięcy złotych do Lubienia Kujawskiego. Sprawa bezrobocia jest dla nas priorytetem i chcemy wspierać realizację  zadań w tych strefach - mówił starosta Kazimierz Kaca.

Jesteśmy w przededniu ważnych decyzji lokalizacyjnych pewnych firm. Jestem w bezpośrednim kontakcie z burmistrzami Wojciechem Zawidzkimi i  Markiem Wilińskim. Naszą rolą jest wspieranie tych samorządów – dodał Starosta Włocławski.

Jak podkreślił Kazimierz Kaca stefy inwestycyjne będą dynamicznie się rozwijać tworząc nowe miejsca pracy. Starosta zapowiedział, że już na  przełomie lipca i sierpnia  br. ujawnione zostaną ważne decyzje.

Na terenie lubieńskiej strefy inwestycyjnej funkcjonuje 7 zakładów pracy. W brzeskiej strefie aktywny  jest  „Raben” natomiast trzy zakłady pozostają w trakcie budowy.  To jest przedsmak tego co nas czeka - nadmienił starosta Kazimierz Kaca.

Jesteśmy usatysfakcjonowani, że został dostrzeżony fakt rozwoju gospodarczego na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej przez Radę Powiatu - powiedział członek zarządu Tomasz Chymkowski.

Brześć Kujawski jest komunikacyjnym sercem Polski - miejscem otwartym na nowoczesne technologie. Strategicznym atutem naszej strefy jest znakomita lokalizacja oraz dogodne położenie przy jednych z najważniejszych szlaków komunikacyjnych, co stwarza doskonałe perspektywy rozwoju, a także nieograniczone możliwości dla inwestorów. Wśród najważniejszych arterii drogowych zlokalizowanych w nieznacznej odległości są: autostrada A1 oraz sieć dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych. Położenie w obrębie 100 tysięcznego Włocławka, dystans 195 km od portu w Gdańsku oraz 165 od międzynarodowego lotniska w Warszawie sprawia, że tereny stają się atrakcyjne dla inwestorów z zachodniej jak i wschodniej Europy. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, preferencyjne ulgi dla nowych inwestorów oraz szereg udogodnień w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych stwarzają przychylny klimat dla rozwoju i lokowania przedsiębiorczości. Tereny posiadają pełen dostęp do infrastruktury technicznej – kontynuował Tomasz Chymkowski.

Jest to jak nadmienił Tomasz Chymkowski  kolejne dofinansowanie. W latach poprzednich również brzeski ratusz otrzymał wsparcie i środki na ten cel.

W ramach tych środków zostanie zrealizowana inwestycja w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe z wyznaczonego obszaru strefy. Wszystkie działania podejmowane przez samorząd przy wsparciu powiatu na tę chwilę dają pozytywne efekty. Udało nam się sprzedać  50 hektarów. W związku z tym w najbliższych miesiącach i latach na tych terenach będą powstawały nowe zakłady i mam nadzieję nowe miejsca pracy -  mówił z satysfakcją członek zarządu Tomasz Chymkowski.

W Powiecie Włocławskim coraz chętniej swój kapitał lokują inwestorzy. Wkrótce powstaną nowe miejsca pracy. Podjęliśmy współpracę z dwoma wiodącymi gminami. W ramach możliwości budżetowych Powiatu Włocławskiego zostało udzielone wsparcie. Chcemy zmotywować również inne gminy do współpracy - zachęcał wicestarosta Marek Jaskulski.

Samorządowcy już podejmują działania na rzecz nowych pracodawców. Istotnym elementem jest dowożenie potencjalnych pracowników do zakładów pracy, dlatego zapytaliśmy o tę kwestię radnego powiatowego i jednocześnie prezesa MPK we Włocławku Andrzeja Stasiaka.

My jako spółka jak najbardziej chcemy świadczyć usługi na rzecz mieszkańców powiatu włocławskiego, jednak jesteśmy spółką miejską świadczymy je głownie na terenie miasta Włocławka. Jeśli jednak zostaną zawarte porozumienia pomiędzy Gminą Brześć Kujawski i  Miastem Włocławek jak najbardziej mamy siły i środki, aby takie połączenia uruchomić  - zadeklarował prezes Andrzej Stasiak.

Lubień Kujawski to jedno z najpiękniej położonych miasteczek Powiatu Włocławskiego. Miasteczko ma znacznie więcej atutów. Zaletą terenów  jest dogodne połączenie z siecią dróg krajowych nr 91 i nr 92 oraz autostradą A1 (7 km od węzła „Kowal”). Przyłącza mediów znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych. Niewielkie odległości oraz dobre powiązania komunikacyjne z największymi ośrodkami miejskimi otwierają dostęp do szerokiego rynku pracy – zaakcentował burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.