Regulamin

Portal informacyjny promocjewloclawskie.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i polityce prywatności. Informujemy, że jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych, ani też innych danych użytkowników i partnerów handlowych naszego portalu. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy, opinie internautów wyrażone na forum, w komentarzach, czy też w artykułach czytelników lub w inny sposób. Użytkownicy portalu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Każda opinia zamieszczona na portalu jest monitorowana tzn. redakcja portalu wie z jakiego numeru IP komputera dana opinia została przesłana. Publikowane opinie nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem redakcji portalu www.pomocjewloclawskie.pl
 

Poniższy Regulamin określa zasady dodawania komentarzy i opinii na portalu www.promocjewloclawskie.pl

1. Wszyscy użytkownicy portalu promocjewloclawskie.pl  mogą dodawać opinie i komentarze, jak również zakładać nowe tematy do dyskusji. Ponadto użytkownicy portalu mają możliwość:
a) posiadania własnego konta na portalu promocjewloclawskie.pl ;
b) zmiany lub usunięcia swoich danych;
c) dodawania opinii pod artykułami;
d) komentowania zdjęć;
e) zakładania nowych tematów na forum;

2. Każdy użytkownik oświadcza, że  dodawane przez niego materiały (zdjęcia, filmy video) są jego własnością lub posiada odpowiednią zgodę i uprawnienia do ich umieszczania na portalu;

3. Administracja portalu promocjewloclawskie.pl zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania wszystkich opinii jakie zostaną dodane lub ich zmiany bez podawania przyczyny. Redakcja portalu zapewnia, że w miarę możliwości opinie internautów będą filtrowane, tak aby nie pojawiały się w nich wpisy zawierające treści:
a) sprzeczne z prawem;
b) obrażających inne osoby, które wyraziły opinię;
c) uznawane za powszechnie naganne moralnie;
d) wulgarne, społecznie niewłaściwych;
e) zawierające  epitety lub zwroty niegrzecznościowych;
f) szkalujące  osoby publiczne i prywatne;
g) zawierające pomówienia i nieuzasadnione oskarżenia dotyczących firm, osób prywatnych i publicznych (w tym używania nazw firm);
h) publikacji informacji, które mogą dyskredytować dany podmiot;
i) propagujące przemoc, nawołujące do demonstracji, wieców, itp.;
j) zawierające linki do konkurencyjnych stron www;
k) zawierające reklamy;
l) łamiące prawa autorskie;
m) które w żaden sposób nie nawiązują do tematu zawartego w artykule;

4. Administracja portalu promocjewloclawskie.pl zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania wszystkich opinii i postów, które są przekopiowywane z innych stron w nadmiernej ilości - traktując to jako zaśmiecanie forum.

5. Dodanie jakiejkolwiek opinii, komentarza na portalu jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika portalu treści niniejszego Regulaminu Portalu. Jeżeli internauta nie będzie przestrzegał regulaminu i nagminnie będzie go łamał, redakcja portalu ma możliwość usunąć jego konto lub też zablokować adres ip.

6. Dodawanie artykułów na portalu:
a) użytkownicy dodający artykuły lub materiały na portalu muszą być ich autorami lub posiadać prawa do ich rozpowszechniania;
b) autorzy za dodawanie artykułów nie otrzymują wynagrodzenia za ich publikację;
c) portal nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność publikowanych informacji, odpowiedzialność prawna za publikowane materiały jest po stronie autorów artykułów;
d) redakcja portalu dopuszcza do publikacji artykuły, a poglądy w nich wyrażane są poglądami autorów, z którymi administracja portalu nie musi się zgadzać;

7. Redakcja portalu promocjewloclawskie.pl zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont użytkowników forum, którzy łamią Regulamin Portalu, nie podając przyczyny.

8. Administracja portalu informuje, że nieaktywne konta (profile), na które przez okres pół roku nikt się nie logował mogą zostać usunięte. Każdy użytkownik może posiadać jedno zarejestrowane konto. Rejestracja kilku kont tego samego użytkownika jest niedozwolona.

9. Redakcja portalu nie musi odpowiadać na zadawane w opiniach lub komentarzach pytania. Osoby chcące wyjaśnić jakąś kwestie proszone są o przesłanie maila na adres: promocjewloclawskie@wp.pl

10.       Administracja portalu promocjewloclawskie.pl  nie odpowiada za ewentualne szkody moralne jak i materialne, jakie mogą powstać w wyniku publikowanych treści postów, oraz przerw w funkcjonowaniu portalu.

11.       Odpowiedzialność prawna za treść komentarzy spada na ich autorów. Administracja portalu zakłada w dobrej wierze, że użytkownicy portalu przestrzegają prawa.

12.       Redakcja portalu promocjewloclawskie.pl jest jedynym podmiotem, który jest upoważniony do interpretacji regulaminu umieszczonego na portalu promocjewloclawskie.pl

13.       Portal www.promocjewloclawskie.pl obliguje użytkownika portalu do sprawdzania czy Regulamin Portalu opublikowany na portalu promocjewloclawskie.pl  nie uległ zmianie.
 

14.       Jeżeli, któryś z punktów regulaminu nie odpowiada oczekiwaniom internauty, należy wstrzymać publikowanie opinii i komentarzy na stronie.

15.       Za wszystkie wpisy i opinie odpowiada internauta i to on może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Linki umieszczone na promocjewloclawskie.pl

Linki umieszczane na stronach portalu promocjewloclawskie.pl umożliwiają użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe.

Portal Promocje włocławskie nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.
 

Regulamin działu Ogłoszenia

1. Publikowane ogłoszenia są częścią serwisu promocjewloclawskie.pl

2. Portal promocjewloclawskie.pl  poprzez dział ogłoszeń umożliwia internautom zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.

3. Dodawanie ofert w serwisie jest możliwe zarówno dla zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych użytkowników.

4. Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne.

5. Portal www.promocjewloclawskie.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy  użytkownikami, którzy dodają ogłoszenia. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach ogłoszeń portalu spoczywa na użytkowniku serwisu. Portal promocjewloclawskie.pl nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o ofertach i oferentach.

6. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii i podkategorii zamieszczonego ogłoszenia.

7. Portal informuje, że dodawane ogłoszenia mogą zostać usunięte bez wcześniejszego informowania osoby, która ogłoszenie dodała.

8. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za dodane przez użytkowników zdjęcia. Osoba dodająca zdjęcia do ogłoszenia oświadcza, że jest ich właścicielem lub posiada inne prawa do posługiwania i publikowania tych zdjęć.

9. Dodawane ogłoszenia nie mogą dotyczyć ogłoszeń kupna/sprzedaży organów ludzkich, broni, narkotyków, towarów pochodzących z kradzieży lub towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego.

10.       Ogłoszenia dodane przez użytkowników nie mogą zawierać:
- słów uznawanych powszechnie za niecenzuralne i naruszające dobre obyczaje;
- treści, które w jakikolwiek sposób naruszają prawo;
- ogłoszenia, które zawierają taką samą treść nie powinny być dodawane częściej niż raz na tydzień, w innym przypadku mogą być usuwane.

11.       Zabrania się dodawania ogłoszeń o tej samej treści w tej samej kategorii.

12.       Zabrania się dodawania ogłoszeń o tej samej treści w różnych kategoriach.

13.       Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

14.       Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.

15.       Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o charakterze towarzyskim oraz z podtekstem erotycznym.

16.       Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.

17.       Edycja lub usunięcie ogłoszenia jest możliwa po kliknięciu na odpowiedni link (edytuj) wyświetlany przy danym ogłoszeniu.

18.       Redakcja portalu www.promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam prezentowanych przez użytkowników.

19.       Redakcja portalu www.promocjewloclawskie.pl informuje, że darmowy dział ogłoszeń skierowany jest w głównej mierze dla osób fizycznych . Ogłoszenia dodawane przez firmy podlegają indywidualnej ocenie administratorów portalu. Ogłoszenia zawierające linki do stron podlegają indywidualnej ocenie administratorów i mogą być usuwane.

20.       Każdy użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych jeżeli te pojawiły się w ogłoszeniu przez nieuwagę dodającego.

21.       Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu prosimy przesyłać do administratora serwisu na adres mailowy promocjewloclawskie@wp.pl.

22.       Administracja portalu promocjewloclawskie.pl nie odpowiada za ewentualne szkody moralne jak i materialne, jakie mogą powstać w wyniku publikowanych treści postów, oraz przerw w funkcjonowaniu portalu.

23.       Każdy użytkownik, dodając ofertę w serwisie wyraża zgodę na:
- otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez administratora jak i przez jego partnerów;
- na otrzymywanie odpowiedzi na swoje oferty przez innych użytkowników serwisu;
- wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z w ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

24.       Wszelkie dane gromadzone przez serwis pozostają do wiadomości administratora serwisu, chyba że użytkownik sam je udostępni poprzez dodanie oferty. Dane gromadzone przez serwis mogą być wykorzystywane do kontaktu z użytkownikami i nie będą w żaden sposób udostępniane innym podmiotom bez zgody i wiedzy użytkowników.

25.       Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu ogłoszeń i go akceptuje.

26.       Wszelkie nadużycia są rejestrowane.

27.       W wypadku stwierdzenia, że treść wprowadzonego ogłoszenia, narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu lub dobre obyczaje, redakcja portalu ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia bez obowiązku informowania o tym nadawcy. Jeżeli ogłoszenie zostało dodane przez użytkownika zarejestrowanego redakcja portalu promocjewloclawskie@wp.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika.

Regulamin działu Firmy

1. Użytkownikami aktywnymi naszego serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Wszelkie informacje umieszczane w serwisie muszą być zgodne z prawdą i możliwe do ewentualnego późniejszego zweryfikowania, ponieważ, pomimo konstytucyjnego prawa do krytyki, w przypadku zamieszczenia informacji godzących w dobre imię przedsiębiorcy, podmiotu gospodarczego, spółki prawa handlowego, poszkodowani takim postępowaniem, mogą wystąpić na drogę prawną w zakresie dóbr osobistych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, nie wyłączając odpowiedzialności prawno-karnej za zniesławienie lub oszczerstwo.  

3. Użytkownicy serwisu są odpowiedzialni za to, by w podawanych przez nich informacjach nie znalazły się treści niezgodne z prawem, treści (słowa) powszechnie uznane za obraźliwe lub takie, które nie są zgodne z ogólnie przyjętymi normami. 

4. Administrator (właściciel) niniejszego serwisu użycza jedynie środki elektroniczne do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami sieci Internet i – tym samym – nie jest i nie może być odpowiedzialny za samą treść wymienianych informacji (tak samo jak operator telefonii nie jest odpowiedzialny za wyrażane przy pomocy telefonu opinie). 

5. Każdy użytkownik serwisu zobowiązany jest do wyrażania tylko i wyłącznie własnych opinii o firmach. Niedozwolone jest wyrażanie (powtarzane) opinii innych lub też "zasłyszanych"  czy też "ogólnie przyjętych" w danej społeczności. Nie jest również dozwolone nawiązywanie w opiniach do innych opinii zamieszczonych w serwisie (do tego służą komentarze do opinii). Opinie takie będą usuwane natychmiast po znalezieniu ich przez administratora lub też po zgłoszeniu ich przez innych użytkowników serwisu na promocjewloclawskie@wp.pl

6. Każdy z użytkowników serwisu zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania administratora strony o wszelkich niezgodnościach z niniejszym regulaminem zauważonych podczas korzystania z serwisu (email:promocjewloclawskie@wp.pl lub zakładka "kontakt").

7. W razie złamania postanowień niniejszego regulaminu, administrator serwisu ma prawo do natychmiastowego usunięcia kwestionowanych opinii lub komentarzy. 

Ochrona danych osobowych

Podczas korzystania z portalu promocjewloclawskie.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnianie formularza lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Jeżeli użytkownik portalu promocjewloclawskie.pl poda swoje dane osobowe przy okazji wysyłania komentarzy czy opinii do artykułów, to te dane będą dostępne dla wszystkich odwiedzających serwis i nie podlegają ochronie danych osobowych.

Każdy użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe ma zapewniony dostęp do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Inne

Jeśli prawa autorskie udostępniane na portalu nie należą do serwisu promocjewloclawskie.pl to są one typu freeware, shareware, demo, bądź są na innej licencji, która uprawnia do rozpowszechniania tych danych.

Wydawca serwisu dokłada wszelkich starań, by informacje publikowane w serwisie były aktualne i prawdziwe, zastrzega sobie jednak prawo do błędów, a użytkownik przyjmuje to do wiadomości i nie będzie rościł sobie z powodu ewentualnych błędów żadnych praw. Aby zweryfikować informacje publikowane w serwisie użytkownik powinien zapoznać się z ofertą bezpośrednio w sieci lub podmiocie handlowym, którego informacja w serwisie dotyczy.

Zabronione jest kopiowanie baz danych serwisu i jakichkolwiek innych informacji w nim udostępnionych.

Wszelkie znaki firmowe w serwisie użyte zostały tylko w celach informacyjnych.
Prawa autorskie do grafik przedstawiających produkty oferowane przez sieci i podmioty handlowe, należą do tych sieci i podmiotów.

Korzystanie z serwisu oznacza pełną akceptację treści niniejszego regulaminu.