Pamiętajcie o odśnieżaniu!

Urząd Gminy Baruchowo przypomina, że obowiązkiem właścicieli, zarządców, administratorów obiektów w czasie zimy jest stała kontrola pokrywy śnieżnej na dachach. Szczególną uwagę należy poświęcić dachom płaskim – wielkopowierzchniowym (powyżej 1000 m2). Jednocześnie przypominamy, że prawnym obowiązkiem właścicieli bądź zarządców nieruchomości jest odśnieżanie chodników koło własnych posesji.
 
Odśnieżanie dachu, podczas całego sezonu zimowego należy przeprowadzać regularnie w miarę pojawiających się opadów śniegu, aby nie dopuścić do tworzenia się jego grubej warstwy i do pojawienia się na spodzie lodu i bardzo ciężkich frakcji śniegu. Śnieg usunięty z dachu powinien być wywieziony z okolic obiektu żeby nie tarasował wyjść ewakuacyjnych oraz nie blokował dojazdu do budynku. Zamarzający i topniejący na zmianę śnieg stanowi prawdziwy test szczelności obróbek blacharskich. W przypadku źle wykonanych prac pod pokrycie zasadnicze, a następnie wstępne, może przedostać się woda zagrażająca termoizolacji. Czynnością powiązaną z odśnieżaniem dachów jest usuwanie sopli lodowych, które są realnym zagrożeniem dla życia osób poruszających się poniżej.
 
Obciążenia budynków śniegiem normuje Polska Norma tzw "śniegowa" PN-80/B-02010. W Polsce występują cztery strefy śniegowe. Większa część kraju, w tym największe polskie miasta (Warszawa, Łódź, Katowice, Gdańsk, Poznań, Wrocław) zlokalizowana jest w I strefie śniegowej. Obciążenie obliczeniowe w tej strefie dla dachu płaskiego to ok. 0,71kN/m2 (około 29 cm świeżego śniegu), dla takiego samego dachu w IV strefie śniegowej (Podhale, Beskidy, Bieszczady, Sudety) dla wysokości ok. 500 m n.p.rn. obliczeniowe obciążenie wynosi już 1,68 kN/m2 (168 kg/m2).Przyjmuje się, że warstwa śniegu powyżej 20 cm stanowi zagrożenie dla konstrukcji dachu. Średni ciężar 1 m3 śniegu jest bardzo różny i wynosi od 80 do 800 kg/m3, przyjmuje się, że średnio wynosi ok. 250 kg/m3. Państwowe służby meteorologiczne (EMGW) wydają ostrzeżenia o zagrożeniu nadmiernego obciążenia śniegiem, gdy ciężar śniegu przekracza wartości krytyczne dla danej strefy obszarowej przyjętej zgodnie z normą obliczeniową PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenie śniegiem, z późniejszą zmianą PN-SO/B-02010/Azl.
 
Jak odśnieżać?
W pierwszej kolejności należy, ze względów bezpieczeństwa konstrukcji dachu, odśnieżać miejsca, gdzie utworzyły się worki śnieżne, czyli miejsca, gdzie został nawiany śnieg i jego średnia grubość jest wielokrotnie większa niż na pozostałej połaci dachu Zgarnianie śniegu powinno się odbywać od części zewnętrznej dachu, czyli od okapów, zgodnie z kierunkiem spadku dachu, a tym samym kierunkiem zakładów podłużnych papy. Bardzo ważne jest odśnieżenie wpustów dachowych oraz koryt spływowych i doprowadzenie do ich udrożnienia. Należy usunąć śnieg i lód z okolic rynien i wpustów dachowych a także koryt, przy czym należy to czynić z dużą ostrożnością tak, aby me uszkodzić podczas odkuwania lodu powłoki papowej lub plastykowych elementów wpustów czy też kopuł świetlików dachowych lub zasypanych klap dymowych.
 
Kto może odśnieżać?
Zazwyczaj są   to dekarze, kominiarze, firmy specjalizujące  się w  pracach wysokościowych. Pracownicy odśnieżający dach, powinni mieć zaświadczenia lekarskie o pracach na wysokości oraz odpowiednie przeszkolenie bhp i ubezpieczenie.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn.zm.).

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.