Konkurs Plastyczny na Kartkę Świąteczną w Kruszynie

W Gminie Włocławek zorganizowano po raz trzeci Konkurs Plastyczny na kartkę świąteczną. Cieszył się  zainteresowaniem.   nadesłano 27 prac konkursowych.Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 27 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Kruszynie dokonała przeglądu wszystkich prac które wpłynęły na Gminny Konkurs Plastyczny pt. ,,Najpiękniejsza Kartka Świąt Bożego Narodzenia". Przyznano nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.  

Galeria zdjęć: