Jutro sesja Rady Miasta Włocławek [PORZĄDEK OBRAD]

Przewodniczący Rady Miasta zwołał na dzień 6 lutego 2018 r. obrady XXXVIII sesji Rady Miasta Włocławek. Posiedzenie odbędzie się w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13. Początek obrad zaplanowany jest na godzinę 9.00.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Włocławek

1. Sprawy organizacyjne.

a/ otwarcie sesji

b/ stwierdzenie quorum

c/ przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji

d/ zmiany do porządku obrad XXXVIII sesji.

2. Informacja na temat działalności spółki Baza Sp. z o.o.

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2018 – 2022 ‘’.

4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań w zakresie ochrony krajobrazu miejskiego.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Zielona Góra zadań dotyczących zadań prowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

7. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku Szkoły Policealnej dla Młodzieży i zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.

8. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 i zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.

9. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej Szkoły Podstawowej Specjalnej i zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Teraz My”.

12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego.

13. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.

14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

15. Informacje i komunikaty.

16. Zamknięcie obrad.

 

Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dnia? Polub NAS na Facebooku!

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.