Pierwszy Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku. Trwają zapisy

Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku prowadzi zapisy na pierwszy semestr kształcenia w roku 2016 r. Zainteresowani (po 50. roku życia), którzy chcą dalej uczyć się  rozwijać swoje kompetencje i umiejętności mogą zapisywać się w biurze Stowarzyszenia, które mieści się w rektoracie PWSZ we Włocławku przy ulicy 3 Maja 17 w pokoju 41 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12 do 16.

Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku zostało utworzone pod koniec ubiegłego roku – z inicjatywy przedstawicieli środowisk Włocławka i  regionu związanych z medycyną, ochroną i promocją zdrowia. Patronat nad Stowarzyszeniem objęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, a współpracę naukową zadeklarował Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ  we Włocławku.

Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy Med. UTW są nauki medyczne; profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych; badania naukowe, wiedza  i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych; bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.

Programy kształcenia Med. UTW opiniowane są przez Radę Naukowo-Programową, w której zasiadają osoby o uznanym autorytecie naukowym, organizacyjnym, posiadające znacząca wiedzę oraz są aktywnie zaangażowane w życie społeczne.

Wykłady mają charakter otwarty, natomiast zajęcia w sekcjach (m.in.: turystycznej, tanecznej, nordic walking, sportowej - aerobic, basen, joga) i na  kursach m.in.: informatycznym, udzielania pierwszej pomocy (BLS), pielęgnacji osób długotrwale unieruchomionych, języków obcych) odbywają się w oparciu o zapisy.

Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki (głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu) oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Celem Stowarzyszenia jest między innymi prowadzenie edukacji, w szczególności z zakresu wiedzy medycznej, ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób starszych, w tym emerytów i rencistów, osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, aktywizowanie ich poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, działanie na rzecz poprawy jakości ich życia intelektualnego, psychicznego i fizycznego itp.

Prezesem zarządu została Anna Dębicka, wiceprezesem Marianna Cyrańska, skarbnikiem Elżbieta Klisowska. Członkami zarządu zostały Teresa Miłkowska i Jadwiga Błaszkiewicz. Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane w marcu br. Przed zarządem Stowarzyszenia bardzo ambitne plany. Już podczas obrad grupy założycielskiej zgłaszano bardzo interesujące inicjatywy, dzięki którym miasto Włocławek mogłoby dawać przykład, jak rozwiązywać w sposób nowoczesny problem aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej starzejącego się społeczeństwa.

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.