Studniówka 2018 Włocławek: Samochodówka cz. 1

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="text-align: justify;">9 lutego 2018 roku w Jutrzence w Wie&ntilde;cu Zdroju odbywa się studni&oacute;wka uczni&oacute;w&nbsp;</span>Zespołu Szk&oacute;ł Samochodowych&nbsp;<span style="text-align: justify;">we Włocławku.</span></span></span></p>
<p><a href="http://promocjewloclawskie.pl/miasto-wloclawek/studniowka-2018-wloclawek-samochodowka-cz-1" target="_blank"><strong><span style="font-size:14px;">Studni&oacute;wka 2018 Włocławek: Samochod&oacute;wka cz. 1</span></strong></a></p>
<p><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://promocjewloclawskie.pl/miasto-wloclawek/studniowka-2018-wloclawek-zespol-szkol-samochodowych-cz-2" target="_blank">Studni&oacute;wka 2018 Włocławek: Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Samochodowych cz. 2</a></span></strong></p>

Galeria zdjęć: