Szpital we Włocławku wychodzi na prostą?

Wczoraj na posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego zostało przyjęte sprawozdanie z wykonania planów finansowych szpitala. Jak poinformowano włocławski szpital cały czas ma ujemny bilans obrotów. Strata za ubiegły rok wyniosła 3 miliony złotych i jest znacznie mniejsza niż prognozowana 1 kwietnia 2013 roku (9 mln zł.).

Jest to wynik pewnych działań organizacyjnych w szpitalu – wyjaśnił Sławomir Kopyść

Program pierwszy ograniczający deficyt szpitala się udał – dodał.

Gdyby strata była wyższa musiałyby zapaść decyzje dotyczące jej sfinansowania przez samorząd województwa lub musiałoby dojść do przekształcenia szpitala w inną formę organizacyjną.

Niepokoi nas wysokość straty ale tendencja zniżkowa każe patrzeć z nadzieją w przyszłość – optymistycznie zaznaczył członek zarządu województwa Sławomir Kopyść

Podobny proces miał miejsce w szpitalu Biziela w Bydgoszczy, który aktualnie osiąga zysk.

Jest to proces długotrwały  - kontynuował  Sławomir Kopyść.

Jak poinformował Kopyść podjęto uchwały pozwalające szpitalowi na wcześniejszy niż dotychczas planowany  zakup rezonansu magnetycznego. Środki na ten cel będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego. Procedura pozyskania funduszy unijnych jest jednak długotrwała.

Szpital zaciągnie na ten cel zobowiązanie żeby sprzęt mógł jak najszybciej posłużyć mieszkańcom Włocławka. Możliwa będzie refundacja kosztów z RPO.

Jest to zdaniem  v-ce  marszałka Kopyścia rozsądne rozwiązanie, które nie powoduje znaczącego wzrostu obciążeń szpitala a z drugiej strony pozwala na wprowadzenie nowoczesnych  procedur diagnostycznych we włocławskim szpitalu – podsumował Sławomir Kopyść.

Na sprzęt Kujawsko Pomorskie Inwestycje Medyczne zamierzają przeznaczyć kwotę 4 milionów złotych.

Jest to zestawienie sprzętu, które zostało wygenerowane przez ordynatorów poszczególnych oddziałów, które jest  bardzo ściśle skoordynowane z rzeczywistymi potrzebami. Oceniamy, że w najbliższych latach będziemy musieli wymienić w tym szpitalu ok. 90% sprzętu. Ten szpital musi funkcjonować w sieci  szpitali wojewódzkich o wysokim poziomie referencyjności. – mówił członek zarządu województwa  kujawsko – pomorskiego.

Zakończył się wprawdzie proces opracowania programu funkcjonalno – użytkowego. Cały czas nie zostaje jednak wdrożona sprawa przebudowy i rozbudowy obiektów szpitala.

Rada Społeczna włocławskiego  szpitala twierdzi, że zwłoka w tym zakresie jest niepotrzebna.

Aktualnie trwają rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym aby zwiększyć zakres rzeczowy inwestycji. Środki pozostające obecnie do dyspozycji Kujawsko – Pomorskich Inwestycji Medycznych tok ok. 30 milionów złotych do rozdysponowania. Kwota ta pozwala na rozpoczęcie I etapu przebudowy – konkluduje Kopyść

W związku z tym Rada Społeczna jako organ doradczy marszałka wniosła do zarządu województwa uchwałę o przyspieszenie rozpoczęcia prac.

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.

» Kalendarz imprez