Szykuje się rewolucja w oświacie? We Włocławku o zmianach w polskich szkołach

4 lipca br.  odbyła się konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości. Jak zaznaczyła na wstępie Posłanka na Sejm RP Joanna Borowiak tematem konferencji były zmiany proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość w polskiej edukacji.

W konferencji  udział wzięli: Joanna Borowiak Posłanka na Sejm RP, Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Małgorzata Oborska Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty.

Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty nie krył zadowolenia, że udało się mu poukładać kierownictwo w Kuratorium Oświaty. Przesłane kandydatury zyskały akceptację Pani Minister. Jeden wicekurator Maria Mazurkiewicz jest z Torunia  i tam też rezyduje, a drugą jest  Małgorzata Oborska, która na co dzień pracowała w Delegaturze we Włocławku była  wizytatorem od 16 lat i pełniła też funkcję dyrektora. Jest to osoba bardzo dobrze zorientowana  w kwestii  edukacji. - podkreślił  Marek Gralik.

Ministerstwo Edukacji  w obecnym  rządzie zupełnie odmiennie od poprzedników postrzega rolę funkcjonowania kuratorium i  kuratora jako organu nadzoru pedagogicznego. O ile obecny rząd stawia na rozwój kuratoriów, na wzmocnienie roli kuratora, o tyle ten drugi dążył do minimalizowania roli kuratora, a wręcz likwidacji kuratoriów - zaznaczył Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przypomniał, że jednym z pierwszych postulatów Platformy Obywatelskiej w 2007 roku była likwidacja kuratorium.

W 2010 roku powstał projekt, w którym kuratoria miały być wchłonięte przez Urzędy Wojewódzkie a rola kuratorium miała się ograniczać  tylko do kontrolowania   czy placówki postępują zgodnie z prawem. Na szczęście ten projekt nie został zrealizowany i teraz nowy rząd w odmienny sposób widzi rolę kuratorium. Już na początku tego roku weszły nowe przepisy prawa w myśl, których kurator ma tę „władzę”, że bez niego nie można likwidować żadnej placówki. Kurator też opiniuje plany publicznych placówek  doskonalenia zawodowego nauczycieli. I co ważne również bez jego zgody żadna gmina, czy też powiat nie może podjąć uchwały dot.  sieci szkół. Ostatnie zmiany, które  Sejm wprowadził idą w kierunku podwyższenia rangi kuratora. Organ nadzoru pedagogicznego jakim jest kurator zrównał się pod względem praw z organem prowadzącym jakim jest samorząd jeśli chodzi o liczbę przedstawicieli do komisji konkursowych na dyrektorów szkół. Kolejna istotna zmiana polega na tym , że to kurator dokonuje oceny pracy dyrektora w porozumieniu z samorządem a nie jak to do tej pory było.- dodaje Marek Gralik.

Tak więc wzrasta w sposób zdecydowany pozycja kuratora szczególnie w jego relacjach i kontaktach z samorządem lokalnym. - podkreślił Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Powrócą rejony wizytacyjne. Kuratorium będzie bliżej szkół i wizytatorzy również. Wzrasta rola kuratora, wzrasta również znaczenie kuratorium.

O zmianach dotyczących nowoczesnych rozwiązań w edukacji i planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mówiła Małgorzata Oborska Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty.

Istotnym elementem wdrażanych zmian jest podniesienie zdecydowanie poziomu oświaty. Ważne jest aby szkoła stała się bardziej nowoczesna, innowacyjna. W tym zakresie Ministerstwo planuje dokończyć  proces informatyzacji szkół. W ciągu dwóch lat wszystkie szkoły zostaną wyposażone w szerokopasmowy internet. (...) Aby podnieść polską szkołę na wyższy poziom potrzebny jest dostęp do szerokopasmowego Internetu, po to aby można było wprowadzić  w szkołach naukę programowania. I to jest ten wielki projekt, który Ministerstwo Edukacji zamierza zrealizować.  Mamy deklarację przekazania wszystkich środków z Unii Europejskiej, które będzie miało do dyspozycji Ministerstwo Cyfryzacji szkołom  - mówiła wicekurator.

Planowany jest także  program rządowy  aktywna tablica. Jest propozycja wprowadzenia nauki szachów od pierwszej klasy.

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.