Zbliża się 35 Bieg Kujawiaka. Weźmiesz udział?

35 Bieg Kujawiaka Pamięci Napoleona Dzwonkowskiego i Wiesława Wesołowskiego odbędzie się w dniu 6. maja 2017 roku na stadionie Przylesie.

Organizatorem biegu jest Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA we Włocławku. Impreza  odbędzie się w dniu 6. maja 2017 roku na stadionie Przylesie ul. Wesoła 16 we Włocławku:

- Bieg główny zostanie rozegrany na dystansie 10km

- Otwarcie zawodów godz. 11:00

- Start do biegu głównego godz. 12:00

- Biegi dla dzieci i młodzieży godz.11:05

Bieg ma charakter otwarty. Prawo startu w biegu mają osoby, które najpóźniej w dniu 6.05.2017r. ukończą 18 lat oraz spełniają warunki, o których mowa poniżej.

Prawo startu mają również osoby, które w dniu 6.05.2017r. ukończą 16 lat, pod warunkiem  zarejestrowania takiego uczestnika przez opiekuna prawnego za pośrednictwem strony internetowej oraz okazania pisemnej zgody na uczestnictwo w biegu, podpisanej przez opiekunów prawnych uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu należy okazać w miejscu odbioru pakietów startowych. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można też pobrać ze strony organizatora biegu.

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność.

Rodzice lub prawni opiekunowie zgłaszający  do biegu osobę niepełnoletnią przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.

Ustalony został limit 500 uczestników w tym osoby zaproszone. Za uczestnika zgłoszonego uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 500 osób lista zostanie zamknięta.

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej http://time4run.com.pl/zapisz-sie-na-impreze w terminie do dnia 25.04.2017r. lub do czasu wyczerpania numerów startowych (limit 500).  Jeżeli limit nie zostanie wyczerpany w tym terminie to zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów  usytuowanym na stadionie OSiR  Al. Chopina 8 w dniach 4-5.05.2017r.  w godzinach 12:00 – 18:00.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca biegu, przy czym uczestnik zostanie o tym poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej biegu

Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Start i meta biegu usytuowana jest na stadionie Przylesie, natomiast trasa biegu przebiega duktami leśnymi w kierunku Wieniec Zdrój.

Na trasie biegu przebywać mogą jedynie  uczestnicy biegu, sędziowie  i  obsługa biegu.

Na trasie biegu na 5km będzie znajdował się punkt kontrolny pomiaru czasu, nawadniania i opieki medycznej.

Opłata startowa

1. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji imprezy i jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.

2. Opłata startowa wynosi odpowiednio:

a/ do dnia 16.04.2017r:

- 30,00zł – pakiet basic

- 50,00zł  - pakiet standard

b/od dnia 17 kwietnia do dnia 24.04.2017r.:

- 40,00zł – pakiet basic

- 60,00zł – pakiet standard

c/ w dniach 4 - 5.05.2017r w biurze zawodów przy płatności gotówką pod warunkiem posiadania pakietów

- 60,00zł – pakiet basic

- 80,00zł – pakiet standard

3. Pakiet basic zawiera:

- numer startowy z chipem i agrafkami

- okolicznościowy medal na mecie

- wodę mineralną

4. Pakiet standard zawiera:

- numer startowy z chipem i agrafkami

- okolicznościowy medal na mecie

- koszulkę techniczną

- wodę mineralną

- ciepły posiłek

Odbiór pakietów nastąpi w dniach:

- 4-5.05.2017r. w Biurze Zawodów zlokalizowanym na stadionie OSiR Al. Chopina 8 w godz. 12:00-18:00

- 6.05.2017r. w godz. 8:30 – 11:00 w Biurze Zawodów usytuowanym na stadionie Przylesie, ul. Wesoła 16.

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.